Dây mạng LAN

Hỗ trợ nội bộ tuyệt vời, dây mạng LAN đang được sử dụng trong các công ty rất nhiều.

Modem Wifi

Giúp tăng khuếch đại sóng wifi, tăng độ phủ với bán kinh lớn. Tốc độ đường truyền ổn định

Cáp trục

Cáp trục được dùng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp. Phục vụ cho các cơ sở hạ tầng